Περιλαμβάνει θέματα
μαθηματικών
για το Λύκειο
που ……

μας άρεσαν
Απλακίδης Γιάννης

2331024691, Βέροια
aplak4math@yahoo.gr


Ζανταρίδης Νίκος

2381022797, Έδεσσα
nikoszantar@yahoo.gr


Δόρτσιος Κώστας

Γρεβενά
kdortsi@gmail.com