Περιλαμβάνει θέματα
μαθηματικών
για το Λύκειο
που ……

μας άρεσαν
Όπερ έδει δείξαι
Σχολικό έτος 2012-2013 , Τεύχος 3Master Class 3 Μαθηματικών: Ποια είναι η συνάρτηση; ( pdf )
Ζανταρίδης Νίκος
....................................................................................................................ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ